Home समाज गाउँमा पनि कोदो रोप्न धेरै ठाउँमा छोडी सके …

गाउँमा पनि कोदो रोप्न धेरै ठाउँमा छोडी सके …

गुल्मीमा ऐले पनि प्राय बारी बाँजो छैन कोदो खेती गरीरहन्छन् …

970
0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here